Slide background
Slide background

DEZE WEDSTRIJD IS BEËINDIGD, BEDANKT AAN ALLE DEELNEMERS!

De geweldige mensen van Time City BLG blijken net zo enthousiast als wij voor de eerste editie van MCM Belgium Comic Con en willen die voorpret dolgraag met jullie delen.

time-blg We kregen 10 goodiebundels, die we exclusief aan de bezoekers van MCM Belgium Comic Con mogen weg te geven. Daarin zit vanalles, gaande van Tetris bekers tot Little Big Planet knuffels. En dat is nog niet eens alles, want we gooien er nog Weekend Priority duo-tickets bij!

Om te winnen hoef je slechts een e-mail te sturen naar competitions@mcmexpo.net met als onderwerp Time City BLG. Vertel ons in die e-mail ook in welke game jij de absolute meester bent!

————————————————

Voorwaarden

Deze wedstrijd eindigt op 01/11/2016 om 12u ‘s middags.

10 (tien) winnaars zullen 1 (één) zGoodie Bag winnen met 2 (twee) tickets voor MCM Belgium Comic Con 16.

Winnaars worden geloot en vervolgens gecontacteerd door MCM Expo Ltd. In dat bericht zal dan ook staan hoe de prijs kan worden ontvangen. De beslissingen, hiertoe gemaakt door MCM Expo Ltd., zijn definitief en bindend aan de deelnemers. Hierover is geen verdere correspondentie mogelijk.

Door deel te nemen aan deze wedstrijd stem je ermee in dat je gegevens worden toegevoegd aan de adressenlijst van de MCM Belgium Comic Con newsletter. Indien je hieraan niet wenst te worden toegevoegd, gelieve “opt out” te schrijven in de inhoud van je email.

Er is geen alternatieve cash-waarde die kan worden uitgereikt. De prijzen zijn niet-overdraagbaar, niet-verhandelbaar en niet terugbetaalbaar. Prijzen mogen niet worden verkocht, voor verkoop worden aangeboden of worden gebruikt in een andere wedstrijd of promotionele actie door de winnaar. Er worden geen vervanging utgegeven voor zoekgeraakte prijzen.

De details aangaande de prijzen zijn correct op het moment van deze overeenkomst. Onvoorziene omstandigheden kunnen zich voordoen, waardoor de actie of de uitreiking van de prijzen zelf onmogelijk wordt. In dergelijke omstandigheden behoudt MCM Expo Ltd. zich het recht voor om eenzijdig de prijzen te veranderen en zo te zorgen voor een redelijk alternatief. Winnaars stemmen ermee in dat zij MCM Expo Ltd. niet aansprakelijk kunnen stellen, noch andere betrokken partijen.

Van prijswinnaars kan verwacht worden dat ze deelnemen aan redelijke publicitaire momenten achteraf, waarbij ze gefotografeerd of gefilmd kunnen worden door MCM Expo Ltd. en dat deze beelden en materialen gebruikt kunnen worden voor publicitaire doeleinden.

Prijzen zullen slechts bestaan uit de elementen die in deze Voorwaarden zijn uiteengezet. Geen andere elementen of onkosten (zoals, visa kosten, verzekeringen, maaltijden, uongedefinieerd vervoer, telefoongesprekken, fooien, bijkomstigheden, souvenirs, brandstof, etc.) zijn in de prijs inbegrepen, tenzij anders gespecifieerd, en zijn volledig ten rekening van de winnaar.

De beslissingen van MCM Expo Ltd. zijn finaal en bindend voor de deelnemers. Hierover is geen correspondentie mogelijk. Er zullen twee pogingen tot contact worden ondernomen alvorens een nieuwe winnaar wordt geloot; de oorspronkelijke winnaar zal niet langer aanspraak kunnen maken op een prijs eens een tweede is gecontacteerd. De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd in te trekken eens het vermoeden rijst, dat er sprake is van fraude onder de deelnames. Deze wedstrijd is niet open voor werknemers (met inbegrip van de vrijwilligers) van MCM Expo Ltd

Met uitzondering van overlijden of verwondingen, indien veroorzaakt door nalatigheid van de prijsverstrekker en inzoverre als toegestaan door de wet, wijst de prijsverstrekker elke aansprakelijkheid af voor verlies, schade en kosten, hetzij rechtsreeks of indirect, of anders veroorzaakt in een verband met de wedstrijd of een ander aspect van de prijs.

 

Kaartverkoop

buy tickets

All our Shows

Advertenties